Giessenland 65

4223 MZ Hoornaar

Tel 0183 58 98 95

Fax 0183 58 98 98

..:: HOE IS MIJN WERKWIJZE? ::..

Tijdens het eerste gesprek maken we kennis en kijken of er een klik is, als dat zo is dan leg ik u uit wat ik voor u kan doen en hoe de verdere procedure verloopt. Wilt u daarna verder, dan maken we een afspraak voor twee vervolggesprekken. Dit is de diagnostische fase. In deze gesprekken worden uw vragen en problemen zorgvuldig onderzocht. Daarbij komen o.a. uw gezin, leefsituatie, relatie en gedragsproblemen aan de orde. Vervolgens maak ik samen met u een plan voor de verdere diagnostiek en/of behandeling. Er wordt niet alleen gepraat. Als het nodig is, oefenen we praktische vaardigheden om met het door u ervaren probleem om te gaan. Soms komt alleen uw kind voor de duur van het onderzoek bij mij en/of oefen ik samen met uw kind. Bij volwassenen kan het voorkomen dat belangrijke anderen, zoals ouders, belangrijke vrienden of een partner betrokken wordt bij de behandeling.

De duur van de behandeling hangt af van de aard en de ernst van het probleem. Een afspraak (een zgn. 'consult') duurt 45 minuten. Een onderzoek kan soms meerdere consulten in beslag nemen. Naast hulpverlening aan individuele kinderen en hun ouders, bied ik ook hulpverlening aan volwassenen in groepen aan.

Kind en Consult is geregistreerd lid van:

Vakgroep Shantala Massage
NVO
NVO

Kind en Consult is actief voor zorgverleners:

Neuroscan Dordrecht

Kind en Consult is aangesloten bij:

Psyzorg