Giessenland 65

4223 MZ Hoornaar

Tel 0183 58 98 95

Fax 0183 58 98 98

..:: WANNEER HULPVERLENING VOOR UZELF OF VOOR UW KIND? ::..

Soms maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Er doen zich bijvoorbeeld gedragsproblemen, sociale problemen, of schoolproblemen, emotionele problemen voor. Dan gaat het niet zoals u wilt, de opvoeding die u uw kind geeft heeft misschien niet (meer) het gewenste effect. Het kan zelfs gebeuren dat er irritatie ontstaat tussen u als ouders onderling en uw kind. U bent ongerust over uw kind of ontevreden over de situatie waarin u samen met uw kind terecht bent gekomen.

Het kan zijn dat de leerkracht van uw kind zich ook ongerust maakt over de ontwikkeling en dat u aan het gedrag van uw kind merkt, dat er mogelijk een probleem is. In veel gevallen kunt u de moeilijkheden zelf overwinnen. Meestal lukt dat alleen of met hulp van familie of vrienden of van de leerkracht van uw kind.

Het kan ook zijn dat u er liever niet met een bekende over praat, maar met een deskundige 'buitenstaander'. Op zo'n moment kan een hulpverlener uitkomst bieden en kan er besproken worden of diagnostiek en behandeling wenselijk is.

Het kan ook voorkomen dat u, als volwassene, zelf wil groeien en ontwikkelen. Mogelijk loopt u in deze fase van uw leven tegen uw eigen ingesleten gedragspatronen aan of spelen angst, somberheid of verlieservaringen een belemmerende rol, naar meer gevoelens van geluk en tevredenheid. Op zo’n moment kan een therapeut mogelijk uitkomst bieden.

Kind en Consult is geregistreerd lid van:

Vakgroep Shantala Massage
NVO
NVO

Kind en Consult is actief voor zorgverleners:

Neuroscan Dordrecht

Kind en Consult is aangesloten bij:

Psyzorg